Komplexní rehabilitační a fyzioterapeutická péče

Léčebné metody

 

  Využití vysokovýkonné laserové terapie k léčbě pacientů s Post-COVID syndromem

 

          Post-COVID syndromem trpí přes 85 % postižených, včetně těch, u kterých proběhlo onemocnění lehčí formou. Nejčastějšími příznaky jsou zvýšená únava (až v 72 procentech), bolesti pohybového aparátu a přetrvávající dušnost, které jsou udávány přibližně ve 40 procentech případů a v 9 procentech zrychlený tep a bušení srdce. Významnou roli hraje zhoršení psychického stavu. V kontextu této aktuální celosvětové problematiky byl na Klinice THERAP TILIA vypracován jejími specialisty komplexní léčebně-rehabilitační postup s využitím vysokovýkonné laserové terapie.

          Účinnost laseroterapie při akutním koronavirovém postižení respiračního aparátu  byla ověřena v průběhu pandemie lékaři kladenské, kolínské a karvinské nemocnice a ve Fakultní nemocnici v Porubě. Obdobné poznatky byly získány i na zahraničních pracovištích a popsány v odborném tisku. Není tedy překvapivé její použití i při léčbě Post-COVID syndromu.

          Klinika THERAP TILIA má s využitím vysokovýkonné laseroterapie dlouholeté zkušenosti. Její využití při léčbě následků covidové infekce nabízí od dubna 2021. Tuto formu léčby absolvovalo již více než padesát nemocných. Tento počet dovoluje vyhodnotit úspěšnost terapie.

U pacientů, kteří trpěli klidovou či námahovou dušností následkem prodělané pneumonie způsobené onemocněním COVID-19, došlo k výraznému zlepšení zdravotního stavu. Pro objektivní posouzení byl efekt terapie  hodnocen spirometrickým vyšetřením  před začátkem léčby, po absolvování premedikace a na konci léčebného programu, který je zaměřen vedle aplikace laseru na  respirační fyzioterapii a korekci postury. U nemocných s bolestmi pohybového aparátu je léčba vysokovýkonnou laseroterapií doplněna mobilizačními technikami, léčebnou masáží, rašelinovými zábaly a magnetoterapií.

Lze tedy potvrdit vysokou efektivitu léčby postcovidového syndromu postupem, který je na Klinice THERAP TILIA uplatňován.

 

THERAP-TILIA

Nestátní zdravotnické zařízení THERAP-TILIA patří mezi největší ambulantní rehabilitační pracoviště v Praze. V současné době má jednotlivá oddělení na 11 místech v Praze, která jsou připravena poskytnout komplexní rehabilitační a fyzioterapeutickou péči. Na všech odděleních ordinuje lékař, který nemocného pečlivě vyšetří, stanoví diagnózu a navrhne odpovídající léčbu. Nemocného se pak ujme fyzioterapeut. Všichni naši fyzioterapeuti mají vyšší střední, bakalářské, nebo magisterské vzdělání.

Specializované pracoviště 

Každé z jednotlivých oddělení má ve svém spektru léčebných metod svou „vlajkovou loď“. Především je to neinvazivní laseroterapie. THERAP-TILIA má k dispozici léčebné lasery, kterých je v České republice jen několik a které přináší do fototerapie významný pokrok.  Prakticky na všech pracovištích je k dispozici rašelina, mající stejný léčebný efekt jako ta, za kterou jezdíme do lázní. V kombinaci s manuální terapií, vodoléčbou a magnetoterapií přináší nemocným značnou úlevu a rychlý návrat do zdravého života. Z dalších metod, kterými se nemůže každé pracoviště chlubit, je přístrojová léčba lymfatických edémů nebo distanční magnetoterapie.
Specialisté THERAP-TILIE dosáhly vynikajících výsledků, které jsou uznávány i v zahraničí, při rehabilitaci obtíží čelistního kloubu, karpálních tunelů nebo tenisového lokte. To však neznamená, že nepocítíte výraznou úlevu i při bolestech zad nebo se vám nedostane kvalitní péče po úrazu. Máme zkušenosti i s léčbou nemocných, kteří jsou odkázáni na vozík.

 Rehabilitační medicína 

Protože v čele NZZ THERAP-TILIA stojí zkušení pedagogičtí pracovníci, je logické, že pracoviště se podílí i na výuce a praktické přípravě budoucích odborníků. Jsme fakultním klinickým pracovištěm Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. 

Aktuální ceník

Mapa poboček