Komplexní rehabilitační a fyzioterapeutická péče

Terapeutický ultrazvuk

 

Charekteristika metody 

Terapeutický ultrazvuk využívá mechanické vlnění, které při aplikaci na postiženou tkáň zlepšuje její prokrvení a výživu, podporuje tkáňovou difúzi, uvolňuje spazmy a snižuje bolest.  Ultrazvuk se aplikuje buď do místa bolesti nebo na příslušný míšní kořen. Patří mezi oblíbenou léčebnou metodu jak ze strany nemocných, tak i ošetřujících.

Mapa poboček