Komplexní rehabilitační a fyzioterapeutická péče

Léčebná tělesná výchova

 

Charakteristika metody 

Léčebná tělesná výchova tvoří podstatnou část náplně práce fyzioterapeuta. Na základě vyšetření a zhodnocení stavu pacienta stanoví fyzioterapeut rehabilitační plán. Ten pak realizuje s využitím prostředků pohybové, manuální a fyzikální terapie.

Plán léčby 

Vlastní cvičení je zaměřeno na správné držení těla, odstranění příčin bolesti zad, terapii poúrazových stavů, léčbu pohybových omezení po cévních mozkových příhodách a zvyšuje celkovou kondici. Součástí léčebné tělesné výchovy je rovněž instruktáž a zácvik nemocného a jeho rodinných příslušníků. 

Cvičení je individuální nebo skupinové

Mapa poboček