Komplexní rehabilitační a fyzioterapeutická péče

Mobilizace, mobilizační techniky

 

Charakteristika techniky 

Mobilizace je rehabilitační technika, která má za cíl ovlivnit hybnost v kloubu, ve kterém došlo k funkční poruše. Jde o metodu postupného a nenásilného obnovení kloubní pohyblivosti. Základem těchto technik je provádění opakovaných a nenásilných pohybů v kloubu – vždy ve směru, ve kterém je nějaké omezení.

Mapa poboček