Komplexní rehabilitační a fyzioterapeutická péče

Vojtova metoda

 

Charakteristika metody 

Vojtova metoda je soubor cvičebních technik používaných k léčbě neurologických a psychických poruch. Vychází z poznatků vývojové kineziologie a vývojové neurologie.  Na základě studií léčby dětí, které prodělaly dětskou mozkovou obrnu, byly identifikovány spouštěcí tlakové body a určité typy postavení končetin a trupu, pomocí kterých můžeme stimulovat i poškozený centrální nervový systém, který generuje vývojově staré pohybové vzory sloužící jako základ pro další tvorbu pohybových vzorců. 

S postupným obnovováním pohybové aktivity dochází i k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, úpravě tepové frekvence, stimulaci centrálního nervového systému a, podle stupně poškození dítěte, i ke zlepšení jeho mentální aktivity.

Pod vedením fyzioterapeuta se základy Vojtovy metody učí rodiče a doma ji několikrát denně s dítětem provádějí. Délka jedné cvičební jednotky se pohybuje kolem pěti až dvaceti minut -  v závislosti na věku dítěte.

Mapa poboček