Komplexní rehabilitační a fyzioterapeutická péče

Elektroléčba

 

Charakteristika metody 

Pod pojmem elektroléčba chápeme soubor léčebných metod, které využívají elektrickou energii různých frekvencí a intenzit s cílem snížit bolest v postiženém místě, zlepšit jeho prokrvení, stimulovat nebo naopak relaxovat svaly a zlepšit prokrvení tkání. Do této skupiny léčebných metod patří i magnetoterapie, u které se v praxi uplatňuje známý Faradayův zákon elektromagnetické indukce, který popisuje, že okolo vodiče, kterým prochází elektrický proud, vzniká magnetické pole.

Elektroléčebné metody

 

Interferenční proudy

Interferenční proudy, které působí přímo na svaly, nervy, zlepšují prokrvení a tím i výživu postižené tkáně. Podle nastavení frekvence elektrického proudu a jeho modulace lze dosáhnout motorického dráždění postiženého místa nebo naopak docílit ústupu zvýšeného svalového napětí. Lze tak tlumit bolest, snížit otok, povolit svalový spasmus, zlepšit prokrvení tkáně.

Diadynamik

Diadynamik, což je aplikace stejnosměrného proudu o různé frekvenci, intenzitě a průběhu. Na základě těchto parametrů buď může fyzioterapeut v postižené oblasti snížit bolest a zlepšit prokrvení tkáně nebo naopak tkáň aktivovat, tonizovat svaly, působit aktivačně. Používá se ke snížení bolesti kloubů a páteře.

Magnetoterapie

Princip magnetoterapie spočívá v působení velkoplošně pulzující magnetické pole o nízké frekvenci na postiženou tkáň. Za určitých podmínek má membrána buněk schopnost propouštět látky směrem do buňky nebo z buňky. Pulzní magnetické pole svým působením mnohonásobně zvětšuje propustnost buněčných membrán. Dochází tak ke zvýšené látkové výměně a výraznému prokrvení té části těla, na kterou je pulzní magnetické pole aplikováno. Dosáhneme snížení bolesti a ústupu sterilních akutních i chronických zánětů a otoku.

Distanční elektromagnetoterapie

Distanční elektromagnetoterapie využívá jako elektrický vodič krevní cévy, protože krev jako každá jiná tekutina vede elektrický proud. Výhodou je, že nemocnému se na tělo nepřikládají žádné elektrody ani jiné aplikátory, přičemž je dosaženo stejného léčebného efektu jako u klasické magnetoterapie. Naopak nevýhodou, že je možné takto léčit pouze menší oblasti.

Mapa poboček