Komplexní rehabilitační a fyzioterapeutická péče

Laser, fototerapie

 

Charakteristika metody 

Pod pojmem fototerapie rozumíme aplikaci terapeutického laseru nebo polarizovaného světla. THERAP-TILIA má s touto léčebnou metodou dlouholeté zkušenosti, dané odborným zaměřením jejích vedoucích pracovníků, kteří patří mezi průkopníky této metody i z mezinárodního hlediska. Jejich zkušenosti s touto léčebnou metodou jsou uznávány na mezinárodních odborných konferencích a publikovány v odborném tisku.

Dlouholeté zkušenosti práce s laserem prokázaly, že je schopen při aplikaci na postižené místo navodit řadu metabolických dějů, které mají jak protibolestivý účinek, tak stimulují hojení poškozené tkáně včetně postoperačních jizev.  Příznivě ovlivňují i hojení tzv. sterilních zánětů, mezi které řadíme zánětlivé procesy doprovázející krevní výrony, záněty šlach a svalů. Bohaté zkušenosti má pracoviště s léčbou poruch čelistních kloubů

Laseroterapie

Mimo postižení pohybového aparátu je laseroterapie využívána při podpoře hojení postoperačních jizev, prevenci strií v těhotenství, případně jejich léčbě po porodu, v kosmetice (Lasocare), a při chronických zánětech čelistních dutin.

Nejmodernější formou tohoto typu léčby je aplikace vysokovýkonného laseru. Léčba tímto typem laseru vyžaduje mnohaleté praktické i teoretické zkušenosti, využívá ji jen několik pracovišť v České republice. THERAP-TILIA má k dispozici dva tyto přístroje. Běžně je aplikován nízkovýkonný laser, se kterým lze rovněž dosáhnout vynikajících výsledků, jen léčba oproti vysokovýkonnému trvá déle. Třetí možností je aplikace polarizovaného světla, která je vhodná zejména pro domácí léčbu, ale vždy po konzultaci s lékařem, který posoudí její vhodnost a doporučí odpovídající léčebný režim.

Mapa poboček