Komplexní rehabilitační a fyzioterapeutická péče

Kodymova

Kodymova 2526/4, Praha 5 158 00

Pracoviště

vyhrazeno

obyvatelům

domu

B: Hůrka

 +420 736 622 363 objednání rehabilitace

       +420 251 614 469 objednání lékař (Prosaz)

kodymova@therap-tilia.cz

168 : Kodymova

Charakteristika pracoviště   Pracoviště vyhrazeno obyvatelům domu

Oddělení je umístěno v bezbariérovém domě a tak přístupno široké veřejnosti i se sníženou pohyblivostí. K dispozici je pro nepohyblivé nemocné stavěcí rehabilitační lůžko. To umožňuje zajistit kvalitní a moderní péči i nejtěžším nemocným. Pracoviště má k dispozici zařízení pro rozcvičování nepohyblivých končetin (například po jejich dlouhodobé imobilizaci), přístroje pro fyzikální terapii a poskytuje manuální terapii v plném rozsahu. Parkoviště má dostatek míst pro nemocné s omezenou pohyblivostí.

Pracoviště má úplný bezbariérový přístup.

 

Fyzioterapie  

Hana Pišnová 

Pracovní doba fyziterapie:

Mimo tyto hodiny dle objednání

PO  7-14:30
ÚT
ST
ČT  pouze objednaní
PÁ  7-15.30

Léčebné metody

 

Léčebný tělocvik

Léčebná tělesná výchova individuální

Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladu

Kineziologický rozbor

Mobilizace

Techniky měkkých tkání a mobilizace

Reflexní masáž

Vazivová masáž

Fototerapie-LASER - terapie hrazená pacientem

 

Aktuální ceník zde

Ultrazvuk

Rašelinové zábaly - poplatek 80,-Kč

Plynové injekce - úhrada paciente

Nácvik lokomoce a mobility

Vojtova metoda

Diadynamik

Interferenční proudy

Stimulace 

Aktuality Kodymova

Mapa poboček